Drømmer og lengsel i Norden

Velkommen til Nordisk litteraturuke!

Nordisk litteraturuke fyller nordiske og baltiske skoler og bibliotek med høytlesningsstunder, utstillinger, debatter og kulturopplevelser. Selv om vi befinner oss på ulike steder, deltar vi i den samme begivenheten. Årets tema er Drømmer og lengsel i Norden – velkommen till Nordisk litteratruke 2021.

15 – 21 november 20221 arrangeres årets Nordisk litteraturuke. Den 15. november, altså på den store høytlesningsdagen, vil store og små samles på skoler og bibliotek i hele Norden og Baltikum for å lytte til høytlesning av de samme tekstene. Morgengry, arrangementet for barn og unge, begynner kl  9 om morgenen. Skumringstimen, arrangementet for voksne, begynner kl 19. Tidspunktene kan selvsagt tilpasses hver institusjons behov.

Nordisk litteraturuke byr på mange muligheter. Med denne idékatalogen vil vi inspirere barnehager, skoler, bibliotek og andre kulturinstitusjoner til å skape sine egne spennende arrangementer. Ideene er inndelt etter lyttergruppe, altså barn, unge og voksne. Men i denne sammenhengen er det er viktig å påpeke at alder kun er et siffer, og at ideene gjerne kan brukes til aldersoverskridende aktiviteter. Det årlige temaet for Nordisk litteraturuke skal være et omdreiningspunkt for litteraturuka, med alt fra de utvalgte høytlesningstekstene til aktiviteter og arrangementer.

VI ønsker alle arrangører og deltakere mange gode opplevelser under Nordisk litteraturuke 2021!

God leselyst,

Anna Foucard
Prosjektleder

Jorden

Takk til:

Alfred Arvidsson, Andra Heinat, Ásdís Eva Hannesdóttir, Brigita Urmanaite, Bror Myllykoski, Heidi Lønne Grønseth, Ieva Hermansone, Karin Erlandsson, Marjun Patursson, Merete Riber, Mikaela Wickström, Nastassia Maiskaya.

Del dine opplevelser fra Nordisk litteraturuke 2021

Bildene skal på en eller annen måte reflektere årets tema Norden i verden. Bli med, last opp bildene på Instagram eller på vår facebookside, og merk dem med #nordisklitt21.

Følg os på Instagram og Facebook

Følg Nordisk litteraturuke på nordisk_litteraturuge og lik Nordisk litteraturuge på Facebook, og se hvordan andre arrangerer Nordisk litteraturuke, flere bilder, aktuelle oppdateringer og spennende nyheter!

Facebook Instagram

Høytlesning for barn og unge

Morgengry

Det er ved morgengry at høytlesningsstunden for barn og unge finner sted. Høytlesningsboken Perlefiskeren av Karin Erlandsson passer bra for de fleste, men fremfor alt barn fra 9 år og oppover.

Høytlesningsopplevelsen begynner allerede før boka åpnes. Det å trekke for gardinene, dempe belysningen og tenne stearinlys skaper en samlende stemning for lesestunden. Både lærere og skolebibliotekarer kan lese for barn. Man kan til og med invitere en skuespiller, forfatter eller litteraturformidler til å gjøre det. Kanskje noen av elevene i klassen vil lese høyt, eller en eldre elev lese for de yngre? Med en prosjektor kan opplevelsen også utvides med bildet av bokomslaget, Nordisk litteraturukes plakatmotiv eller illustrasjoner hentet fra boka.

Idéer for barn og unge: Høytlesningsstunden

Snakk om det dere leser

Forklar vanskelige ord. La barna avbryte med sine egne tanker og oppmuntre til å la fantasien løpe fritt. Still enkle og åpne spørsmål for å involvere barna aktivt i høytlesningen.

Les i koselige omgivelser

Röj undan möbler och låt barnen sitta på dynor och filtar på golvet under högläsningen. Eller skapa små tält med hjälp av filtar eller lakan som lyses upp med hjälp av ficklampor.

Les høyt for hverandre

Bruk Nordisk litteraturuke som en anledning til å legge fokus på høytlesning. Be frivillige i klassen om å lese ulike deler av tekstutdraget fra årets høylesningsbok høyt for resten av klassen.

Les for en nordisk vennskapsklasse

Samarbeid med en nordisk vennskapsklasse og les deler av teksten høyt for hverandre etter tur, eller spill inn høytlesningen og del den privat med vennskapsklassen som lydfil. Forstår dere teksten på vennskapsklassens morsmål? Diskuter videre teksten med hverandre, opplever dere den på samme måte? Kan dere kjenne igjen noe fra deres eget land i teksten? Finn en nordisk vennskapsklasse på undervisningsplattformen nordeniskolen.org!

Samarbeid med skolen eller biblioteket

Nordisk litteraturuke er en perfekt mulighet til å styrke samarbeidet mellom skoler og bibliotek. Inviter en skoleklasse til høytlesningsstund på biblioteket eller inviter en bibliotekar til høytlesning i klassen.

Idéer for barn og unge: Aktiviteter

Dykk ned i teksten

Jobb med høytlesningsboken både før og etter høytlesningsstunden. Studer for eksempel bokens omslag og diskuter hva den kan handle om. Etter høytlesningen kan dere snakke om hvilke tanker som dukket opp underveis i lesingen. Kan dere kjenner dere igjen i noen av tankene eller personene i boken?

Nordisk hjørne på biblioteket

Innred et hjørne på biblioteket med bøker om nordiske fester og høytider. Heng opp årets plakat og still frem høytlesningsbøkene sammen med annen nordisk litteratur, for eksempel fra Nordisk litteraturukes liste over øvrig litteratur. Legg frem materiale slik at besøkende barn kan tegne eller male med temaet og gjør tegningene til en del av utstillingen.

Lag en egen fortelling

De unge kan sammen bygge opp en egen fortelling gjennom at den som leser høyt begynner med en setning og neste person fortsetter fortellingen med en til setning. Avhengig av deltakerantall og flyt kan fortellingen sirkulere en runde eller flere, helt til dere er fornøyde med fortellingen.

Bruk portalen Norden i Skolen

Norden i Skolen er en gratis læreportal for lærere og elever som vil arbeide med temaer som språk og kultur og/eller klima og natur. Skap en profil på nordeniskolen.org og få tilgang til variert materiale som du kan bruke under Nordisk litteraturuke. For eksempel finnes det over 50 nordiske kortfilmer og dokumentarer for barn og unge tilgjengelig på hjemmesiden.

Bli med på nordisk skolechat

På den store høytlesningsdagen arrangeres nordisk skolechat på www.nordeniskolen.org. Chatten skjer på skandinavisk og er åpen for elever fra alle de nordiske landene. Nordisk skolechat gir deltagere sjansen til å ha direkte kontakt med andre elever under litteraturuken og sammen diskutere spørsmål knyttet til årets tema!

Høytlesning for voksne

Skumringstimen

Skumringstimen er høytlesningsstunden for voksne og finner sted etter novembermørkets ankomst. Årets høytlesningstekst er hentet fra romanen Katrina av Sally Salminen.

Hele opplevelsen rundt høytlesningen begynner allerede før boken åpnes. Gjennom å dra igjen gardinene, dempe belysningen og tenne noen stearinlys skapes en fengslende stemning for høytlesningsstunden.

Idéer for vuxne: Høytlesningsstunden

Kombiner høytlesningen med andre aktiviteter på biblioteket

Arrangerer dere språkcafé for nyankomne nordboere, regelmessige eventyrstunder for barn, strikkecafé eller bokklubber på biblioteket? Les høyt fra årets utvalgte bok eller annen nordisk litteratur og koble disse allerede eksisterende arrangementene til det store litteraturfellesskapet den 15.-21. november.

Forfatterbesøk

Kombiner høytlesningen med et forfatterbesøk og inviter en eller flere nordiske forfattere. Kanskje dere kan få besøk av en forfatter som er nominert til Nordisk råds litteraturpris eller Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris. Arranger et forfatterintervju eller la forfatteren selv fortelle om yrket sitt. Man kan også kombinere forfatterbesøket med et lite skrivekurs. Kanskje finnes det noen kommende forfattere blant lytterne?

Debatt – hva er nordisk litteratur?

Kombiner Nordisk litteraturuke med en debatt om nordisk litteratur. Hva er nordisk? Finnes det en spesiell følelse eller stemning i litteratur fra Norden? Inviter en professor, lektor eller bibliotekar til å holde et foredrag om begrepet «nordisk litteratur».

Drømmer og lengsel i Norden

Årets kunstverk

Skriv ut plakaten